Loading...

تشخیص و آزمایشات مشکلات تعادلی

تشخیص و آزمایشات مشکلات تعادلی
نشانه‌های مختلف به تشخیص هر کدام از انواع مشکلات تعادلی کمک می‌کنند.

متخصص خدمات سلامت شما سابقه پزشکی کاملی از شما گرفته و برای مشخص نمودن عامل مشکل تعادل شما یک آزمایش فیزیکی انجام می‌دهد. با توجه به عامل مورد تردید ممکن است به متخصصان مختلفی ارجاع داده شوید:
• در صورتی که به مشکلات گوشی شک شده باشد به متخصص گوش و حلق و بینی
• در صورتی که ضربان نامنظم قلب عامل مشکلات تعادلی باشد، به متخصص قلب
• در صورتی که نگرانی در مورد اعصاب آسیب دیده وجود داشته باشد، به یک متخصص اعصاب
ارائه دهنده خدمات سلامت از شما در مورد این که چه داروهایی- تجویزی یا بدون نسخه- را مصرف می‌کنید سوال خواهد کرد.

با پزشک‌تان بررسی کنید که کدامیک از داروها‌ی‌تان ممکن است خطر سقوط شما را افزایش دهد و آیا درمان جایگزین می‌تواند خطر سقوط شما را کاهش دهد.

در ادامه از شما در مورد علایمی همانند موارد زیر سوال خواهد شد:
• مدت زمانی که علایم شما طول می‌کشند و مدت هر حادثه از شروع تا خاتمه
• شدت علایم
• هر چند وقت علایم بر می‌گردند
• آیا سرگیجه دارید (این که شما یا اتاق اطرافتان می‌چرخند)
• آیا درد دارید
• آیا احساس ضعف، گیجی، یا عدم تعادل دارید
• آیا صدای زنگ خوردن در گوش‌هایتان دارید (وزوز گوش)
• آیا احساس پر شدگی در گوش‌هایتان دارید
• آیا در استفاده از بازوها یا پاهایتان مشکلی دارید
• آیا قبل از این که علایم شروع شوند حادثه خاصی رخ داده یا خیر.

ممکن است از شما خواسته شود تا آزمایشات زیر را انجام دهید:
• تست دیکس-هالپیک. این تست سرگیجه یا حرکات جانبی چشم‌هایتان را زمانی که به پشت دراز کشیده‌اید و سر شما به یک طرف قرار دارد و به آرامی سرتان را از میز آزمایش آویزان می‌کنید.
• تست‌های فشار خون. فشار خون شما موقعی که دراز کشیده‌اید، نشسته‌اید، و ایستاده‌اید یا وقتی از یک میز شیبدار استفاده می‌کنید اندازه‌گیری می‌شود. ممکن است از شما خواسته شود تا از یک دستگاه پایش 24 ساعته فشار خون استفاده کنید.
• آزمایشات خون. با استفاده از این آزمایشات قند پایین خون یا کم خونی (تعداد کم سلول‌های قرمز خون) کنترل می‌شود.
• مانور والسالوا. این مانور شامل چند دم عمیق و سپس بازدم آهسته است که همزمان با آن فشار خون و میزان تپش قلب اندازه‌گیری می‌شود. این مانور نشان می‌دهد که چه بخشی از سیستم عصبی شما در حال کار است.
در موارد نادر، متخصص خدمات سلامت ممکن است تست‌های دیگر را توصیه کند که آنها نیز ساده و بدون درد هستند، مثلاً:
• تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI)
• تست‌های چرخش با استفاده از صندلی یا میزی که توسط رایانه کنترل می‌شود
• توموگرافی رایانه‌ای (CT اسکن)
این تست‌ها در تشخیص این که آیا مشکل در گوش داخلی شما است یا دلیل دیگری وجود دارد می‌توانند موثر باشند.

تشخیص‌های رایج در مورد مشکلات تعادل

نشانه‌های مختلف به تشخیص هر کدام از انواع مشکلات تعادلی کمک می‌کنند.
در صورتی که علایم زیر وجود داشته باشند تشخیص سرگیجه موقعیتی تشنجی خوش خیم را می‌توان انجام داد:
• نشانه اصلی سرگیجه است که برای چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد
• با تغییر وضعیت سر سرگیجه شروع می‌شود
• تست مثبت دیکس-هالپیک

در صورتی که موارد زیر را داشته باشید احتمال لابیرنیت وجود دارد:
• سرگیجه‌ای که به صورت ناگهانی شروع می‌شود و ارتباطی با موقعیت سر یا بدن ندارد
• سرگیجه‌ای که برای چند روز ادامه دارد

در صورت وجود علایم زیر بیماری مینیر تشخیص داده می‌شود:
• دو دوره سرگیجه خودبه‌خودی که هر کدام حداقل 20 دقیقه و در مواردی تا چند ساعت ادامه می‌یابند
• تایید از دست دادن شنوایی
• وزوز گوش (زنگ خوردن گوش) یا احساس پر بودن یکی از گوش‌ها
• عدم وجود دلایل شناخته شده دیگر برای این مشکلات

در صورتی که موارد زیر را تجربه کرده باشید، افت ناگهانی فشار خون (افت فشار وضعیتی) را می‌توان تایید کرد:
• سرگیجه یا گیجی که چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد و مهمترین نشانه است
• سرگیجه یا گیجی یک تا سه دقیقه بعد از نشستن یا بلند شدن بروز می‌کند
• دید تار، کاهش شنوایی، درد سر یا گردن، عرق کردن
• کاهش بیش از 20% فشار خون (یا بیشتر از mmHg 20) موقع نشستن یا برخاستن

تشخیص‌های دیگر می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
• شرایط مختلف سیستم عصبی که می‌توانند منجر به مشکلات تعادلی شوند (کاهش دید یا شنوایی، کرخی یا نوروپاتی در پاها و ساق‌ها)
• حملات کم خونی موضعی موقت یا "سکته‌های خفیف"
• اکسیژن ناکافی برای مغز (بیماری کم خونی مغزی)
• تحت فشار قرار گرفتن شریان مهره‌ها در ستون فقرات
• استفاده از داروهایی که بر واکنش بدن نسبت به نشستن و ایستادن تاثیر می‌گذارند

از ارائه دهنده خدمات سلامت بخواهید تا شما را از نظر خطر سقوط مورد بررسی قرار دهد و تغییر در رژیم غذایی، ورزش، و دستگاه‌های کمکی برای بهبود پایداری و کاهش خطر سقوط را برایتان توصیه کند.

تشخیص و آزمایشات مشکلات تعادلی
متخصص خدمات سلامت شما سابقه پزشکی کاملی از شما گرفته و برای مشخص نمودن عامل مشکل تعادل شما یک آزمایش فیزیکی انجام می‌دهد. با توجه به عامل مورد تردید ممکن است به متخصصان مختلفی ارجاع داده شوید:
• در صورتی که به مشکلات گوشی شک شده باشد به متخصص گوش و حلق و بینی
• در صورتی که ضربان نامنظم قلب عامل مشکلات تعادلی باشد، به متخصص قلب
• در صورتی که نگرانی در مورد اعصاب آسیب دیده وجود داشته باشد، به یک متخصص اعصاب
ارائه دهنده خدمات سلامت از شما در مورد این که چه داروهایی- تجویزی یا بدون نسخه- را مصرف می‌کنید سوال خواهد کرد.

با پزشک‌تان بررسی کنید که کدامیک از داروها‌ی‌تان ممکن است خطر سقوط شما را افزایش دهد و آیا درمان جایگزین می‌تواند خطر سقوط شما را کاهش دهد.

در ادامه از شما در مورد علایمی همانند موارد زیر سوال خواهد شد:
• مدت زمانی که علایم شما طول می‌کشند و مدت هر حادثه از شروع تا خاتمه
• شدت علایم
• هر چند وقت علایم بر می‌گردند
• آیا سرگیجه دارید (این که شما یا اتاق اطرافتان می‌چرخند)
• آیا درد دارید
• آیا احساس ضعف، گیجی، یا عدم تعادل دارید
• آیا صدای زنگ خوردن در گوش‌هایتان دارید (وزوز گوش)
• آیا احساس پر شدگی در گوش‌هایتان دارید
• آیا در استفاده از بازوها یا پاهایتان مشکلی دارید
• آیا قبل از این که علایم شروع شوند حادثه خاصی رخ داده یا خیر.

ممکن است از شما خواسته شود تا آزمایشات زیر را انجام دهید:
• تست دیکس-هالپیک. این تست سرگیجه یا حرکات جانبی چشم‌هایتان را زمانی که به پشت دراز کشیده‌اید و سر شما به یک طرف قرار دارد و به آرامی سرتان را از میز آزمایش آویزان می‌کنید.
• تست‌های فشار خون. فشار خون شما موقعی که دراز کشیده‌اید، نشسته‌اید، و ایستاده‌اید یا وقتی از یک میز شیبدار استفاده می‌کنید اندازه‌گیری می‌شود. ممکن است از شما خواسته شود تا از یک دستگاه پایش 24 ساعته فشار خون استفاده کنید.
• آزمایشات خون. با استفاده از این آزمایشات قند پایین خون یا کم خونی (تعداد کم سلول‌های قرمز خون) کنترل می‌شود.
• مانور والسالوا. این مانور شامل چند دم عمیق و سپس بازدم آهسته است که همزمان با آن فشار خون و میزان تپش قلب اندازه‌گیری می‌شود. این مانور نشان می‌دهد که چه بخشی از سیستم عصبی شما در حال کار است.
در موارد نادر، متخصص خدمات سلامت ممکن است تست‌های دیگر را توصیه کند که آنها نیز ساده و بدون درد هستند، مثلاً:
• تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI)
• تست‌های چرخش با استفاده از صندلی یا میزی که توسط رایانه کنترل می‌شود
• توموگرافی رایانه‌ای (CT اسکن)
این تست‌ها در تشخیص این که آیا مشکل در گوش داخلی شما است یا دلیل دیگری وجود دارد می‌توانند موثر باشند.

تشخیص‌های رایج در مورد مشکلات تعادل
نشانه‌های مختلف به تشخیص هر کدام از انواع مشکلات تعادلی کمک می‌کنند.
در صورتی که علایم زیر وجود داشته باشند تشخیص سرگیجه موقعیتی تشنجی خوش خیم را می‌توان انجام داد:
• نشانه اصلی سرگیجه است که برای چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد
• با تغییر وضعیت سر سرگیجه شروع می‌شود
• تست مثبت دیکس-هالپیک

در صورتی که موارد زیر را داشته باشید احتمال لابیرنیت وجود دارد:
• سرگیجه‌ای که به صورت ناگهانی شروع می‌شود و ارتباطی با موقعیت سر یا بدن ندارد
• سرگیجه‌ای که برای چند روز ادامه دارد

در صورت وجود علایم زیر بیماری مینیر تشخیص داده می‌شود:
• دو دوره سرگیجه خودبه‌خودی که هر کدام حداقل 20 دقیقه و در مواردی تا چند ساعت ادامه می‌یابند
• تایید از دست دادن شنوایی
• وزوز گوش (زنگ خوردن گوش) یا احساس پر بودن یکی از گوش‌ها
• عدم وجود دلایل شناخته شده دیگر برای این مشکلات

در صورتی که موارد زیر را تجربه کرده باشید، افت ناگهانی فشار خون (افت فشار وضعیتی) را می‌توان تایید کرد:
• سرگیجه یا گیجی که چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد و مهمترین نشانه است
• سرگیجه یا گیجی یک تا سه دقیقه بعد از نشستن یا بلند شدن بروز می‌کند
• دید تار، کاهش شنوایی، درد سر یا گردن، عرق کردن
• کاهش بیش از 20% فشار خون (یا بیشتر از mmHg 20) موقع نشستن یا برخاستن

تشخیص‌های دیگر می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
• شرایط مختلف سیستم عصبی که می‌توانند منجر به مشکلات تعادلی شوند (کاهش دید یا شنوایی، کرخی یا نوروپاتی در پاها و ساق‌ها)
• حملات کم خونی موضعی موقت یا "سکته‌های خفیف"
• اکسیژن ناکافی برای مغز (بیماری کم خونی مغزی)
• تحت فشار قرار گرفتن شریان مهره‌ها در ستون فقرات
• استفاده از داروهایی که بر واکنش بدن نسبت به نشستن و ایستادن تاثیر می‌گذارند

از ارائه دهنده خدمات سلامت بخواهید تا شما را از نظر خطر سقوط مورد بررسی قرار دهد و تغییر در رژیم غذایی، ورزش، و دستگاه‌های کمکی برای بهبود پایداری و کاهش خطر سقوط را برایتان توصیه کن

تشخیص و آزمایشات مشکلات تعادلی
متخصص خدمات سلامت شما سابقه پزشکی کاملی از شما گرفته و برای مشخص نمودن عامل مشکل تعادل شما یک آزمایش فیزیکی انجام می‌دهد. با توجه به عامل مورد تردید ممکن است به متخصصان مختلفی ارجاع داده شوید:
• در صورتی که به مشکلات گوشی شک شده باشد به متخصص گوش و حلق و بینی
• در صورتی که ضربان نامنظم قلب عامل مشکلات تعادلی باشد، به متخصص قلب
• در صورتی که نگرانی در مورد اعصاب آسیب دیده وجود داشته باشد، به یک متخصص اعصاب
ارائه دهنده خدمات سلامت از شما در مورد این که چه داروهایی- تجویزی یا بدون نسخه- را مصرف می‌کنید سوال خواهد کرد.

با پزشک‌تان بررسی کنید که کدامیک از داروها‌ی‌تان ممکن است خطر سقوط شما را افزایش دهد و آیا درمان جایگزین می‌تواند خطر سقوط شما را کاهش دهد.

در ادامه از شما در مورد علایمی همانند موارد زیر سوال خواهد شد:
• مدت زمانی که علایم شما طول می‌کشند و مدت هر حادثه از شروع تا خاتمه
• شدت علایم
• هر چند وقت علایم بر می‌گردند
• آیا سرگیجه دارید (این که شما یا اتاق اطرافتان می‌چرخند)
• آیا درد دارید
• آیا احساس ضعف، گیجی، یا عدم تعادل دارید
• آیا صدای زنگ خوردن در گوش‌هایتان دارید (وزوز گوش)
• آیا احساس پر شدگی در گوش‌هایتان دارید
• آیا در استفاده از بازوها یا پاهایتان مشکلی دارید
• آیا قبل از این که علایم شروع شوند حادثه خاصی رخ داده یا خیر.

ممکن است از شما خواسته شود تا آزمایشات زیر را انجام دهید:
• تست دیکس-هالپیک. این تست سرگیجه یا حرکات جانبی چشم‌هایتان را زمانی که به پشت دراز کشیده‌اید و سر شما به یک طرف قرار دارد و به آرامی سرتان را از میز آزمایش آویزان می‌کنید.
• تست‌های فشار خون. فشار خون شما موقعی که دراز کشیده‌اید، نشسته‌اید، و ایستاده‌اید یا وقتی از یک میز شیبدار استفاده می‌کنید اندازه‌گیری می‌شود. ممکن است از شما خواسته شود تا از یک دستگاه پایش 24 ساعته فشار خون استفاده کنید.
• آزمایشات خون. با استفاده از این آزمایشات قند پایین خون یا کم خونی (تعداد کم سلول‌های قرمز خون) کنترل می‌شود.
• مانور والسالوا. این مانور شامل چند دم عمیق و سپس بازدم آهسته است که همزمان با آن فشار خون و میزان تپش قلب اندازه‌گیری می‌شود. این مانور نشان می‌دهد که چه بخشی از سیستم عصبی شما در حال کار است.
در موارد نادر، متخصص خدمات سلامت ممکن است تست‌های دیگر را توصیه کند که آنها نیز ساده و بدون درد هستند، مثلاً:
• تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI)
• تست‌های چرخش با استفاده از صندلی یا میزی که توسط رایانه کنترل می‌شود
• توموگرافی رایانه‌ای (CT اسکن)
این تست‌ها در تشخیص این که آیا مشکل در گوش داخلی شما است یا دلیل دیگری وجود دارد می‌توانند موثر باشند.

تشخیص‌های رایج در مورد مشکلات تعادل
نشانه‌های مختلف به تشخیص هر کدام از انواع مشکلات تعادلی کمک می‌کنند.
در صورتی که علایم زیر وجود داشته باشند تشخیص سرگیجه موقعیتی تشنجی خوش خیم را می‌توان انجام داد:
• نشانه اصلی سرگیجه است که برای چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد
• با تغییر وضعیت سر سرگیجه شروع می‌شود
• تست مثبت دیکس-هالپیک

در صورتی که موارد زیر را داشته باشید احتمال لابیرنیت وجود دارد:
• سرگیجه‌ای که به صورت ناگهانی شروع می‌شود و ارتباطی با موقعیت سر یا بدن ندارد
• سرگیجه‌ای که برای چند روز ادامه دارد

در صورت وجود علایم زیر بیماری مینیر تشخیص داده می‌شود:
• دو دوره سرگیجه خودبه‌خودی که هر کدام حداقل 20 دقیقه و در مواردی تا چند ساعت ادامه می‌یابند
• تایید از دست دادن شنوایی
• وزوز گوش (زنگ خوردن گوش) یا احساس پر بودن یکی از گوش‌ها
• عدم وجود دلایل شناخته شده دیگر برای این مشکلات

در صورتی که موارد زیر را تجربه کرده باشید، افت ناگهانی فشار خون (افت فشار وضعیتی) را می‌توان تایید کرد:
• سرگیجه یا گیجی که چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد و مهمترین نشانه است
• سرگیجه یا گیجی یک تا سه دقیقه بعد از نشستن یا بلند شدن بروز می‌کند
• دید تار، کاهش شنوایی، درد سر یا گردن، عرق کردن
• کاهش بیش از 20% فشار خون (یا بیشتر از mmHg 20) موقع نشستن یا برخاستن

تشخیص‌های دیگر می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
• شرایط مختلف سیستم عصبی که می‌توانند منجر به مشکلات تعادلی شوند (کاهش دید یا شنوایی، کرخی یا نوروپاتی در پاها و ساق‌ها)
• حملات کم خونی موضعی موقت یا "سکته‌های خفیف"
• اکسیژن ناکافی برای مغز (بیماری کم خونی مغزی)
• تحت فشار قرار گرفتن شریان مهره‌ها در ستون فقرات
• استفاده از داروهایی که بر واکنش بدن نسبت به نشستن و ایستادن تاثیر می‌گذارند

از ارائه دهنده خدمات سلامت بخواهید تا شما را از نظر خطر سقوط مورد بررسی قرار دهد و تغییر در رژیم غذایی، ورزش، و دستگاه‌های کمکی برای بهبود پایداری و کاهش خطر سقوط را برایتان توصیه کند.

نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - نظرات شما بعد از بازبینی منتشر خواهد شد

  مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی