Loading...
جالیوانی دودسته
17,000
پایه فلزی مخصوص نگهداشتن لیوان

این محصول بیشتر برای کسانی است که تسلط کافی برای نگهداشتن لیوان را ندارند و میتواند کمک زیادی به افراد کند.

ارتفاع 10سانتیمتر
جنس فلزی

مشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی